Neden YazarkasaPOS

426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin  faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlara ve yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflere 1/10/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları (ÖKC) kullanma mecburiyeti getirildi.

 

Dolayısıyla seyyar POS terminali kullanıcıları için 1 Ekim 2013 tarihi itibariyle yeni bir dönem başladı. Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından 6 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre faaliyetlerinde seyyar POS kullanan tüm işletmeler ile yol kenarı otopark hizmeti sunan firmaların EFT POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmaları gerekiyor. Kayıp ve kaçakların önlenmesi amacıyla tüm ödemelerin “akıllı yazarkasalar” ile kontrol edilmesini kapsayan uygulama ile kredi kartı ile yapılan işlemler Maliye tarafından uzaktan denetlenebilecek. Dünyada bir ilk olan ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele anlamında bugüne kadar atılmış en önemli adımlardan biri olarak gösterilen uygulamayla vergi gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

 

TAM GEÇİŞ 2017’DE

Uygulama kapsamında, perakende mal veya hizmet satan tüm işyerleri kademeli olarak basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorundalar. Eski nesil ödeme kaydedici cihazların hafızasının dolması durumunda ise yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alınması gerekiyor.

 

Daha önce 1 Ocak 2016 yılında zorunlu değişiklik yaşanması beklenen yazarkasa pos cihazlarının kademeli geçişi şu şekilde olacak.

1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden itibaren,

1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden itibaren,

500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden itibaren,

150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden itibaren

 

YazarkasaPOS alan mükelleflerin izlemesi gereken adımlar

465 no’lu tebliğe göre yeni nesil yazarkasanıza ait aktivasyon ve kurulum bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı’na ilgili yazarkasa firması tarafından iletilecektir. Yazarkasanızın kurulumdan sonra 1 nolu fiş ve1 nolu Z raporunu ruhsatınız ile birlikte saklayarak kullanmaya başlayabileceğiniz yönünde mali müşavirinizin de onayını / görüşünü almanızı öneriyoruz. 465 numaralı tebliğin 13. Maddesin de belirtildiği üzere işyerinin ÖKC levhası alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Dilerseniz GİB sitesinden bu bilgiye ulaşabilirsiniz. İlgili madde şu şekildedir:

 

MADDE 13 – Bu Tebliğ ile elektronik ortama alınan; 3100 sayılı Kanuna tabi mükelleflerin daha önce vergi dairesine gitmek suretiyle gerçekleştirdikleri, ÖKC kullanmakla yükümlü olduklarına dair izin yazısı alma, alınan cihazı vergi dairesine kayıt ettirme, ÖKC levhası alma, kullanılan cihazın bir başkasına devri veya hurdaya ayrılması gibi nedenlerle kaydını sildirme, ÖKC satışı yapan kişi veya kuruluşların satış bilgilerini alıcının (müşterinin) kayıtlı olduğu vergi dairesine ve ilgili üretici veya ithalatçı kuruluşa gönderme, imalatçı, ithalatçı ve satıcı firmaların satılan cihazları Bakanlığımıza bildirme işlemleri ile 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca çıkarılan Genel Tebliğler ile diğer ikincil mevzuatın bu Genel Tebliğde yer alan düzenlemelere aykırı olan hükümleri uygulamadan kaldırılmıştır.

 

YazarkasaPOS’u kurulan mükellef cihazına eğer bir banka uygulaması yüklenmesini istiyorsa çalışmak istediği bankayı arayarak bu talebini iletmelidir. YazarkasaPOS’unu sadece nakit işlemler olarak kullanmak isteyen mükellefler mevcut haliyle çalışmaya devam edebilirler.

Üst UA-63007503-1